Povratnici

Pomoć za povratnike u novcu, stoci, saniranju objekata, pokretanju posla radi samoodživog povratka