Samopomoć

Projekti pomoć za samopomoć imaju veliku paletu dobrote i najdraži su svima. Donatorima, Onima koji prime pomoć, a i nama u sadake.com